GLOBAL GASTROEKONOMİ ZİRVESİ (GGEZ)

4. Global Gastro Ekonomi Zirvesi

4. Global Gastro Ekonomi Zirvesi, çok yakında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.
Detaylı bilgi için: gastroekonomizirvesi.com

GastroEkonomi Zirvesi

‘GastroEkonomi’ Turyid tarafından kavramsallaştırılan yeni ve yaratıcı bir ekonomi tanımı. Gelişim potansiyeli yüksek, büyüme hızıyla geleneksel sektörleri geride bırakan, kalkınmanın en yeni kaldıracı olarak gördüğümüz bu kavram; İç ve dış turizmin katma değeri yüksek çeşitlemesini, ülke mutfağının ve gıda ürünlerinin ekonomiye katkısı yüksek ihraç ürünlerine dönüşmesini, şehirlerin markalaşmasını ve keşfedilememiş diplomasi olanaklarının artmasını sağlayan yeni bir yol olarak karşımızda.
TURYID, “Gastroekonomi” Zirvesi’yle Türkiye’nin gündemine gastronomiyi bir ekonomik büyüme modeli olarak olarak getiriyor ve Türkiye gastronomisinin yeni bir endüstri olarak doğacağı bu zirvede, uluslararası markalaşma ve ekonomik büyüme modelinin sırlarını paylaşıyor.
Zirve her yıl dünyadan ve Türkiye’den konusunda farklı başarılara imza atmış kişileri sahnesine alıyor. GastroEkonomi’nin potansiyeli kendi ülkelerinde görüp değerlendirenler, kamu - özel sektör işbirliğini gerçekleştirenler, yoktan var edenler, olanı globalleştirenler, araştırma, geliştirme ve eğitimi gastronomi alanına çekenler, yatırımcılar, sıradan olanı yıldızlaştıranlar, yeni iş ve istihdam olanakları yaratanlar, geleneği hayret verici kılanlar ve yaratıcılığı gastronominin kalbine koyanlar, zirvede hikayelerini paylaşarak yeni ufuklar açıyor.

Parçası olduğumuz bu ekosistemin tüm değer halkalarını görünür kılmak, konuşulmasını sağlamak bizim en önemli misyonumuz .
BUY NOW
Türkçe